Toetsing

Het certificeren tegen de Veiligheidsladder gebeurt door middel van een beoordeling door een onafhankelijke deskundige.

Certificerende Instellingen (CI)

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

Het certificeren tegen de Safety Culture Ladder gebeurt door middel van een beoordeling door een onafhankelijke deskundige: een Certificerende Instelling. Op deze pagina tonen we certificerende instellingen die door NEN bevoegd zijn verklaard om als onafhankelijke derde partij een ladderbeoordeling te doen en op basis daarvan een Safety Culture Ladder certificaat of statement uit te reiken.