Informeren

Documenten

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

Handboek & Certificatieschema  

Het Handboek Safety Culture Ladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Safety Culture Ladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Handboek Safety Culture Ladder 4.0

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0

Interpretatiedocumenten

Interpretatie trede 5 versie 1.0   (Bericht CvB bij interpretatie)


Aanvullende beslissingen

CvD Besluit 2020-08 Besluit remote auditen van kantoorfuncties bij initiële audits
CvD Besluit 2021-01 Eisen aan taalgebruik buitenlandse audits
CvD Besluit 2021-02 Tredebeperking SCL producten

Voorgaande besluiten zijn reeds in de laatste versie van het handboek  opgenomen.


Vertalingen

Via de knoppen DE en EN rechtsboven op deze website vindt u de Duitse en Engelse versies. De Franstalige versies vindt u hier:

Manuel Safety Culture Ladder 4.0

Schéma de certification 4.0