Klankbordbijeenkomst Duurzame Leverancier in het teken van Veiligheidsladder

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. De Duurzame Leverancier ondersteunt bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door deelnemers, groot en klein. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van klankbordbijeenkomsten en het stimuleren van keteninitiatieven.

Op 12 maart  stond de klankbordbijeenkomst in het teken van de veiligheidsladder. Harmen Willemse, Projectleider Veiligheidsladder bij NEN gaf een presentatie getiteld ‘Veiligheidsladder, elke trede een sport – op weg naar trede 5’. Hij gaf daarin een toelichting op de veiligheidsladder en de ontwikkeling naar de openstelling van trede 5. Het tweede deel werd verzorgd door Marina van Beekveld van Van Beekveld Organisatieadvies samen met Harmen Willemse. Zij hielden een interactieve sessie: Veiligheidsladder, kruip in de huid van de auditor! Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontstond het gesprek over welk gedrag we verwachten op iedere trede. Het juiste antwoord bestaat misschien niet, maar hoe zien wij als partijen het gewenste veiligheidsgedrag bij elkaar? Het leverde interessante gesprekken op en een verdieping op wat we van elkaar willen verwachten op het gebied van veiligheid, maar ook de ingewikkeldheden die daar bij horen. Wie spreekt wie aan en hoe doe je dat dan? Aan het einde werd een oproep gedaan om goede praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen. Daar is gehoor aan gegeven en deze worden binnenkort op de website van de Duurzame Leverancier geplaatst,  http://www.duurzameleverancier.nl/