Veiligheidsladder audits voor kleinere organisaties

Het uitgangspunt is dat elk bedrijf moet kunnen deelnemen aan de Veiligheidsladder. Voor kleinere bedrijven zijn de certificeringslasten voor de Veiligheidsladder hoog in relatie tot het totale kostenniveau van de organisatie. Om de Veiligheidsladder toepasbaar te maken voor alle organisaties is er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen.

 

Wijzigingen per 1 januari 2019

  1. Aanpassing mandagentabel kleine organisaties (voor bedrijven t/m 65 werkzame personen). De mandagentabel is opgesplitst in meerdere schalen waardoor het aantal auditdagen bij een kleinere organisatie beter in verhouding is.
  2. De Veiligheidsladder is toepasbaar bij bedrijven met minimaal 5 werkzame personen. De ondergrens van 5 werkzame personen geldt voor een volledige certificatieaudit (VHL) en voor SAQ+.
  3. Groepsinterviews zijn toegestaan bij organisaties t/m 10 werkzame personen
  4. De certificatieafdracht voor audits onder de 8 dagen is verlaagd. De aanpassingen zijn verwerkt in het Tarievenblad 2019.

Voor aanpassing van de mandagentabel kleine organisaties, zie hier