Informeren

Documenten

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

 

Handboek & Certificatieschema  

Het Handboek Veiligheidsladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Veiligheidsladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Download Handboek Veiligheidsladder 3.1

Download Handboek Veiligheidsladder 2.0

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Download Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0

Download Certificatieschema Veiligheidsladder 3.0

 

Interpretatiedocumenten

Interpretatie trede 5 versie 1.0   (Bericht CvB bij interpretatie)

Interpretatie toetsing Offshore


Aanvullende beslissingen

2016-04 Besluit Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder tbv pilot 

2016-03 Besluit Nadere specificatie te certificeren eenheden

2017-01 Besluit Gebruik naam en beeldmerk Veiligheidsladder 

2018-09 Besluit toetsing kwalificatie eisen auditoren
>> 2018-09 Bijlage A Toetsing kwalificatie eisen auditoren

2018-11 Besluit audits kleine organisaties
>> 2018-11 Bijlage A Besluit audits kleine organisaties
>> 2018-11 Bijlage B Wijziging Besluit audits kleine organisaties

2018-13 Besluit – Onaangekondigde werkbezoeken

 


Vertalingen

Via de knoppen DE en EN rechtsboven op deze website vindt u de Duitse en Engelse versies. De Franstalige versies vindt u hier:

Manuel Safety Culture Ladder 3.1

Schéma de certification 4.0

2017-01 Décision Utilisation du nom et de la marque figurative Safety Culture Ladder