Informeren

Documenten

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

 

Handboek & Certificatieschema  

Het Handboek Veiligheidsladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Veiligheidsladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Handboek Veiligheidsladder 3.3

 

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0

Certificatieschema Veiligheidsladder 3.0

 

Interpretatiedocumenten

Interpretatie trede 5 versie 1.0   (Bericht CvB bij interpretatie)

Interpretatie toetsing Offshore


Aanvullende beslissingen

 


Vertalingen

Via de knoppen DE en EN rechtsboven op deze website vindt u de Duitse en Engelse versies. De Franstalige versies vindt u hier:

Manuel Safety Culture Ladder 3.1

Schéma de certification 4.0

2017-01 Décision Utilisation du nom et de la marque figurative Safety Culture Ladder