Certificatie

Stappenplan

Hoe certificeren

Op basis van de actuele informatie doet het bedrijf een zelfbeoordeling via een Webtool  aan de hand van het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.

 

 1. Kennisnemen

 

  2. Zelfbeoordeling

 

   3. Toetsing door LCI

 

  4. Toekenning trede

 

   5. Hercertificatie