Certificatie

Stappenplan

Stappenplan

Het bedrijf dat zich laat beoordelen neemt kennis van alle actuele en formele informatie inzake de toepassing van de Veiligheidsladder. Deze is verwoord in het actuele handboek en andere documenten. Op basis van de actuele informatie doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Via de Self Assessment Questionnaire (SAQ) kunt u aan de hand van een aantal vragen de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf toetsen en analyseren hoe de veiligheid van uw werknemers is ingebed in de organisatie. Een Ladder Certificerende Instelling (LCI)  toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt,  indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.