Certificatie

Ladder Certificerende Instellingen

Ladder Certificerende Instellingen

Het certificeren tegen de Veiligheidsladder gebeurt door middel van een beoordeling door een onafhankelijke deskundige: een Ladder Certificerende Instelling (LCI). Alleen LCI’s die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de LCI’s voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).