Auditoren en beoordelaars

Auditoren en Beoordelaars

Het gekwalificeerde bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Auditoren: belast met het uitvoeren van de certificatieaudit, de beoordeling van de resultaten, de audit verslaglegging, de aanbeveling tot certificatie en de uitvoering van de jaarlijkse herbeoordeling;

Beoordelaars: belast met het nemen van beslissingen over de verstrekking en voortzetting van een certificaat.

De gekwalificeerde auditor en beoordelaar zijn werkzaam voor een LCI die door NEN is bevoegd.

LCI

Medewerker

Beoordelaar

Auditor

Aboma Certificering

G. Daamen

X

H. Aarns

X

J. van Groeningen

X

DEKRA Certification

L. van Essen

X

X

R.H. Hoveijn

X

X

M.A.P. Datthijn

X

DNV GL

R. van der Boor

X

X

R. Nieswaag

X

X

G. van Vliet

X

A. Horsmeijer

X

L. van der Graaf

X

T. van der Worp

X

I. van Giesen-Bervoets

X

KIWA Nederland BV

A. van der Sanden

X

X

M. Reinders

X

X

J. Bergwerff

X

J. Hoek

X

E. van Hulten

X

P.J.M. Pintar

X

A.E. Seelen

X

C.N. van Tilburg

X

R.M. van de Bilt

X

G.J. Engberts

X

R. Vriens

X

H. van den Bos

X

Lloyd’s Register Nederland

E. Heuvelman

X

A. Keurentjes

X

G. Timmer

X

Nederlands Certificatie Instituut

H. Diepstraten

X

X

T. Buissant des Amorie

X

X

H. van der Weg

X

P. van den Ende

X

F. Koopman

X

B. Hogers

X

J. van Gerwen

X

C. van Ewijk

X

TÜV Nederland QA

M. Donders

X

G. Thiele

X

X

M. Juffermans

X

X

L. Corneth

X