Nieuwsbericht AMSBau & Safety Culture Ladder

Op 20 november 2018 vond er een eerste uitwisseling plaats in Hannover over de verschillen en overeenkomsten tussen het schema van AMSBau en de Veiligheidsladder.

Beide schema’s zijn gericht op het vergroten van veiligheidsbewustzijn. Om duidelijk te maken voor leveranciers hoe beide schema’s elkaar kunnen versterken in het verwezenlijken van dit doel, zijn verschillende partijen bij elkaar gekomen om de schema’s met elkaar te vergelijken. Aanwezigen waren onder andere opdrachtgevers, adviseurs, vertegenwoordigers van een aantal Duitse Berufsgenossenschaften en de Duitse wettelijke ongevallenverzekering.

Het was een interessante bijeenkomst waarbij veel kennis is uitgewisseld. We kijken uit naar het vervolg in februari 2019!