NEN Veiligheidsladder Externe Auditor training

Op de externe auditor training die NEN organiseert op 1 en 8 november 2018 in Utrecht zijn nog een aantal plaatsen vrij.

Deze training is bedoeld voor auditoren van certificerende instellingen, zoals systeemauditoren (OHSAS, VCA), die audits op de Veiligheidsladder moeten gaan uitvoeren. Zij hebben een basiskennis van de Veiligheidsladder, maar geen ervaring met het auditeren van cultuursystemen en de cultuuraspecten.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.