Kennisportaal Constructieve Veiligheid opgericht

Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten. Woensdag 27 juni werd bij Movares officieel het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd door Bart Dunsbergen van het ministerie van BZK en Margreet Schotman, voorzitter van VBTN. Het portaal is een initiatief van een groot aantal partners in de branche waaronder BAM, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Royal Haskoning, Movares, Schiphol, branchevereniging TIS, IV groep en Rijkswaterstaat. Op deze centrale plek is nu alle kennis en informatie over constructieve veiligheid voor iedereen toegankelijk!

In het kennisportaal heeft het bevorderen van de veiligheidscultuur expliciete aandacht. Zo is er aansluiting gevonden bij het toepassen van de Veiligheidsladder.