Geslaagde TenneT bijeenkomsten voor leveranciers in Nederland en Duitsland

Op 24 maart, 19 en 29 mei 2017 heeft TenneT voor haar leveranciers een drietal bijeenkomsten over de Veiligheidsladder in Nederland georganiseerd. Tevens hebben in Duitsland op 23 en 24 mei 2017 bijeenkomsten plaatsgevonden voor de Duitse leveranciers. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de veiligheidscultuur te versterken, maakt TenneT gebruik van de Safety Culture Ladder (SCL). TenneT ziet het verbeteren van de veiligheidscultuur als een gezamenlijke inspanning, die plaatsvindt in de gehele supply chain, binnen de eigen organisatie maar ook voor de leveranciers van TenneT (Contractor Management).

Tijdens de bijeenkomsten werden de leveranciers geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Veiligheidsladder (SCL) en de mogelijkheden tot certificatie. Naast SCL-certificatie stimuleert TenneT leveranciers om de vragenlijst voor zelfevaluatie (Self-Assessment Questionnaire, SAQ) in te vullen en/of om een referentie-audit (SAQ+) uit te laten voeren. Meer informatie over de pilot van TenneT vindt u op onze website.

In de komende maanden zullen meerdere informatiebijeenkomsten volgen. De eerstvolgende bijeenkomst in Nederland staat gepland voor 16 juni in Arnhem. De eerstvolgende bijeenkomsten in Duitsland staan gepland voor 22, 29 en 30 juni in Würzburg en voor 6 en 7 juli in het Ruhrgebied.