Eerste harmonisatieoverleg Veiligheidsladder in Duitsland

Op 29 oktober vindt in Berlijn, Duitsland het eerste harmonisatieoverleg plaats voor Certificerende Instellingen die in Duitsland audits (gaan) uitvoeren voor de Veiligheidsladder. Tijdens dit overleg stemmen de Certificerende Instellingen de wijze van beoordelen af om uniformiteit in werkwijze zeker te stellen. Daarnaast is het overleg bedoeld om kennis te maken met het Duitse deel van de SCL organisatie en biedt het de mogelijkheid voor Certificerende Instellingen om praktijkervaringen uit te wisselen.

Wilt u ook als Certificerende Instelling aansluiten, neem dan contact met ons op via info@veiligheidsladder.org