De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Samen zorgen voor bewust veilig werken

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. De Veiligheidsladder geeft  inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Met de veiligheidsladder wordt de mate waarin een organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar.

NEN Veiligheidsladder Auditor training (1 dag)

DATUM: 07.06.2017

Voor auditoren van certificerende instellingen, woensdag 07 juni 2017 in Utrecht. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Tijdens de training...

07.06
2017

Het laatste nieuws

19-04
2017

Webtool Veiligheidsladder in drie talen beschikbaar

De webtool Veiligheidsladder is nu in drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Duits. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Aan de hand van een aant...

Meer

13-04
2017

Geslaagde eerste Duitstalige auditorentraining

De eerste Duitstalige auditorentraining die op 6 en 7 april in Hilden, Duitsland is georganiseerd, is door de deelnemers positief ervaren. Deze training is door NEN in samenwerki...

Meer

11-04
2017

Tweedaagse trainingen auditoren Veiligheidsladder oktober en november 2017

In oktober en november 2017 vinden tweedaagse trainingen plaats voor systeemauditoren (OHSAS, VCA) die nog geen ervaring hebben met het auditeren van cultuursystemen en cultuuraspe...

Meer

Over de veiligheidsladder

Het Veilig Bewust Certificaat wordt gebruikt door organisaties om aan te tonen dat zij zich in een bepaalde ontwikkelfase bevinden op het gebied van veiligheidsbewustzijn.

Lees meer

Hoe behaal ik een certificaat?

De werkwijze voor de toekenning van een certificaat wordt beschreven in het handboek.

Lees meer

Welke bedrijven zijn al gecertificeerd?

Het register bevat alle organisaties die het Veilig Bewust Certificaat hebben ontvangen.

Lees meer